Ruuti on Helsingissä toimiva nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka on osa Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmää. Tarkoitus on antaa nuorille helsinkiläisille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä toteutetaan Eko-Ruutia ympäristöaiheisella tiedonkeruu menetelmällä. Tarkoituksena on selvittää nuorten sen hetkistä tietoa ympäristöasioista ja siitä mikä heille on tärkeää.

Tiedonkeruun jälkeen tapahtuvissa työpajoissa nuoret tuottavat RuutiBudjetti-toimenpide ehdotuksia, jotka antavat yksikölle profiilin, jonka puitteissa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tukee nuorisotyöllistä ympäristö- ja luontokasvatusta, mahdollistaa nuorille ympäristö-, seikkailu- ja leiritoiminnan kokemuksia, tukee nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta sekä lisää nuorten ympäristötietoisuutta. Yksikkö toimii myös alueellisena nuorisotyöyksikkönä, joka tekee vahvasti yhteistyötä alueen koulujen kanssa.

Nuorten Ruutibudjetin vuosikello vuonna 2020

  • Tiedonkeruu: huhtikuu-toukokuu
  • Työpajat: syyskuu
  • Äänestäminen: lokakuu
  • Tuloksista tiedottaminen: marraskuu-joulukuu

Lisätietoja Nuorten Ruutibudjetista omastadi.hel.fi

Nuorisoneuvosto
Nuorisoneuvosto pitää huolta, että nuorten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa. Nuoret päättävät, mitä asioita he haluavat neuvostokaudellaan edistää. Nuorisoneuvosto valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi ja siihen kuuluu 30 nuorta. Kuntalaki takaa nuorille oikeuden päästä vaikuttamaan kotikaupunkinsa asioihin nuorisoneuvostossa. Toimintaa tukee kaksi nuoriso-ohjaajaa.

Vuonna 2020 ei ole nuorisovaaleja. Lisätietoja nuorisoneuvostosta ruutivaalit.munstadi.fi