Ruuti on Helsingissä toimiva nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka on osa Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmää. Tarkoitus on antaa nuorille helsinkiläisille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä toteutetaan Eko-Ruutia ympäristöaiheisella tiedonkeruu menetelmällä. Tarkoituksena on selvittää nuorten sen hetkistä tietoa ympäristöasioista ja siitä mikä heille on tärkeää.

Tiedonkeruun jälkeen tapahtuvissa työpajoissa nuoret tuottavat RuutiBudjetti-toimenpide ehdotuksia, jotka antavat yksikölle profiilin, jonka puitteissa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tukee nuorisotyöllistä ympäristö- ja luontokasvatusta, mahdollistaa nuorille ympäristö-, seikkailu- ja leiritoiminnan kokemuksia, tukee nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta sekä lisää nuorten ympäristötietoisuutta. Yksikkö toimii myös alueellisena nuorisotyöyksikkönä, joka tekee vahvasti yhteistyötä alueen koulujen kanssa.

Vuosikello vuonna 2019

  • Ympäristökyselyn kerääminen: Kyselyyn vastasi noin 240 nuorta ympäri Helsinkiä
  • Työpajat: Ke 25.9. Monitoimitila Fokka, Laajasalo klo 15-18 ja torstai 26.9. Ryhmätila 3 Oodissa klo 15-18
  • Nuorisoneuvostoon ehdolle asettuminen: 9. – 29.9.2019
  • Tuloksista tiedottaminen: Lokakuu, viikot 42-43

Vuosi 2018

Ympäristötiedonkeruuseen vastasi noin 500 nuorta ympäri Helsinkiä. Työpajoista nousi eläintoiminnan järjestäminen idän alueella sekä Ecotrip pyöräleiri. Eläintoimintaa on järjestetty muun muassa lemmikkikahvilan muodossa ja järjestämällä retkiä Fallkullan kotieläintilalle. Ecotrip-pyöräleiri järjestetään nuorten toimesta kesällä 2019. Pyöräleiriä suunnittelee nuorten vaikuttajaryhmä.