Seikkailutoiminta

Seikkailukasvatuksella vahvistetaan nuorten valmiuksia toimia ryhmässä sekä tuetaan heidän osallisuuttaan ja itsetuntemustaan. Menetelminä käytetään mm. melontaa, kiipeilyä ja muita elämyksellisiä ja kokemuksellisia yhteistoiminnan muotoja.

Tutustu ohjelmiin Luontotoiminta-esitteessä

 

Lisätietoja ja hakeminen:
Seikkailutalo
seikkailutalo@hel.fi
+358 (0)9 310 716 50