Järjestämme eri toimipisteissämme monimuotoista ympäristö – ja seikkailukasvatustoimintaa.

Tavoitteena on luoda läheinen suhde luontoon, oppia keinoja toimia ympäristön puolesta ja vahvistaa ympäristötietoisuutta. Toimintaa järjestetään mm. luontokoulutoimintana, koulutuksina, tarjoamalla tiloja eri toimipisteissämme sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tuomalla niihin ekonäkökulmaa.

Lisäksi seikkailukasvatustoiminnan tavoitteena on tuottaa nuorille positiivisia kokemuksia ja vahvistaa nuoren valmiuksia toimia ryhmässä. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevan seikkailukasvatuksen avulla autetaan nuoria löytämään omia vahvuuksiaan niin yksilönä kuin ryhmänjäsenenä. Seikkailullisten ryhmäharjoitteiden avulla vahvistetaan muun muassa kykyä ottaa toisia huomioon, kasvatetaan luottamusta ryhmän sisällä ja harjoitellaan ryhmäpäätöksien tekoa.

Lisätietoa ympäristökasvatuksen osa-alueista: kukkamalli.munstadi.fi