Päätökset käyttövuoroista:

Tilapäiset käyttövuorot

Saatte päätöksen tilapäisistä/satunnaisista käyttövuoroista suoraan toimipaikasta josta olette vuoroa hakeneet.

Kevään haku: Vakituiset vuorot

Päätökset ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille toukokuun aikana.

Syksyn haku: Kurssi -ja leirikeskusvuorot

Päätökset ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään viikolla 42 kirjeitse (lokakuun puolivälin jälkeen).

Avustukset:

Loma-aikojen leiriavustukset tulee hakea viimeistään lokakuun viimeinen päivä.

Kaupunki tukee vuosittain helsinkiläisiä nuorisotoimintaa harjoittavia yhdistyksiä. Lähtökohtana on, että avustuksella avustetaan eikä ylläpidetä toimintaa, joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi. Avustusmuodot ovat vuosiavustukset: toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä projektiavustukset.