Vuoron vastaanottaminen ja perehdytys tilaan

Kun saatte ilmoituksen myönnetystä vuorosta, kirjoittakaa se itsellenne ylös ja sopikaa viimeistään kuukausi ennen vuoron alkua avaimen haku ja toimipaikkaan perehdytysaika sen tilan henkilökunnan kanssa, josta vuoro on teille myönnetty.

Tilojen käytöstä tehdään avaimen luovutuksen yhteydessä täysi-ikäisen vastuuhenkilön allekirjoittama omatoimisen käytön sopimus. Vastuuhenkilö sitoutuu olemaan paikalla koko leirin/tilaisuuden ajan ja hänet perehdytetään paikan päällä toimipaikan käytäntöihin. Vuoroon liittyvissä kysymyksissä tai käytännön asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostitse siihen toimipaikkaan, mistä vuoro on myönnetty.

Vuoron vastaanottamisesta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Vuoron peruuttaminen

Mahdolliset peruutukset tulee aina tehdä kyseiseen tilaan, josta vuoro on myönnetty. Peruutuksen voi tehdä soittamalla tilaan tai kirjallisesti sähköpostilla. Ilmoitukset jotka on jätetty vastaajaan tai lähetetty tekstiviestillä jätetään huomiotta.

Tilavaraus tulee kuitenkin peruuttaa kaksi viikkoa ennen varauksen alkamista. Kesän 2019 leirivuorojen peruutus tulee tehdä kahdeksan viikkoa ennen varauksen alkamista. Tämä poikkeaa aiempien vuosien käytännöistä.

Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50,00 euron peruutusmaksu.