Ruuti on Helsingissä toimiva nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka on osa Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmää.

Tarkoitus on antaa nuorille helsinkiläisille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Ruutiin sisältyy muun muassa nuorten osallistuva budjetointi eli Ruutibudjetti, jossa jaetaan nuorten omille ideoille vuosittain 150.000 euroa.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä Ruutibudjettia toteutetaan ympäristöaiheisella tiedonkeruu menetelmällä. Tarkoituksena on selvittää nuorten sen hetkistä tietoa ympäristöasioista ja siitä mikä heille on tärkeää.

Tiedonkeruun jälkeen tapahtuvissa työpajoissa nuoret tuottavat RuutiBudjettiin toimenpide ehdotuksia, joista äänestetään ruutibudjetti.hel.fi sivustolla.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tukee nuorisotyöllistä ympäristö- ja luontokasvatusta, mahdollistaa nuorille ympäristö-, seikkailu- ja leiritoiminnan kokemuksia, tukee nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta sekä lisää nuorten ympäristötietoisuutta. Yksikkö toimii myös alueellisena nuorisotyöyksikkönä.

Ruutibudjetti 2020

Ympäristötiedonkeruun teemoina tänä vuonna ovat ilmastonmuutos ja kuluttaminen.

  • Tiedonkeruu: huhtikuu-kesäkuu
  • Työpajat: Verkossa 7.9. ja 16.9.
  • Äänestäminen: lokakuu
  • Neuvottelukunta: marraskuu
  • Tuloksista tiedottaminen: joulukuu

Lisätietoja Nuorten Ruutibudjetista osoitteessa: https://ruutibudjetti.hel.fi/

Nuorisoneuvosto
Nuorisoneuvosto pitää huolta, että nuorten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa. Nuoret päättävät, mitä asioita he haluavat neuvostokaudellaan edistää. Nuorisoneuvosto valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi ja siihen kuuluu 30 nuorta. Kuntalaki takaa nuorille oikeuden päästä vaikuttamaan kotikaupunkinsa asioihin nuorisoneuvostossa. Toimintaa tukee kaksi nuoriso-ohjaajaa.

Seuraavat nuorisovaalit järjestetään 2021.