Vem kan boka, vilka utrymmen och när?

Användningsturer beviljas i första hand ungdomsgrupper, ungdomsföreningar och elevgrupper från Helsingfors, som får använda våra utrymmen avgiftsfritt. För andra grupper bestäms priset enligt en tariff som godkänts av ungdomsnämnden eller enligt särbeslut.

Grunderna för prissättningen och för användandet av utrymmena
Priserna är från år 2017, en uppdaterad prislista läggs ut så snart som möjligt.

Grupp 1: Avgiftsfri användning av lokaler

 • Verksamhetsställets egen verksamhet
 • Verksamhetsgrupper/föreningar för unga i Helsingfors
 • Föreningar vars hemort är Helsingfors
 • Helsingfors stads sektorer

Grupp 2: Hyra enligt prislistan

 • Andra användare

Vilka utrymmen kan bokas?

Miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhets kurs- och lägercenter samt andra utrymmen:

Bengtsår lägerö
Granö lägerö
Degerö ungdomsgård
Meriharju naturhus, Nybondas hydda
Paulig Villa
Äventyrshuset
Vårdö sommaraktivitetscentrum
Östersundom lägercentrum

Andra verksamhetsställen med fokus på naturverksamhet:

Fallkulla husdjursgård
Skolträdgården i Gumtäkt
Luuppi smyckesverkstad

Ungdomsservicens andra lokaler:

Servicekarta

Tidtabell för ansökningar för år 2018

Ungdomsservicen har två ansökningstider för stadigvarande användning av utrymmena, en på våren och en på hösten. Utanför våra officiella ansökningstider kan du också ansöka om tillfälliga användningsturer för det innevarande året.

Ansökan på våren: Stadigvarande användningsturer ansöks för verksamhetsperioden 7.8 – 31.5

 • Ansökan om användningstid ska vara framme senast den 28.4.

Ansökan på hösten: 
Användningsturer till läger- och kurscenter ansöks för verksamhetsperioden 1.1 – 31.12 samt ungdomsgårdarnas användningsturer på sommaren under perioden 4.6 – 5.8

 • Ansökan om användningstur ska vara framme senast den 15.9 kl. 16.00

Tillfälliga användningsturer: under innevarande år

 • Du kan höra dig för om tillfälliga/temporära turer utanför ansökningstiderna direkt via e-post eller genom att ringa till det utrymme du önskar använda
 • Kom ihåg att även då fylla i en ansökan om användningstur
 • Kontaktuppgifter

Anvisningar för att ansöka om användningsturer

Användningstur/-turer ansöks med verksamhetsställenas egna blanketter. När du fyller i blanketten ska du komma ihåg att ange följande:

 • Gruppens/föreningens fullständiga namn, ansvarsperson samt eventuellt registernummer/FO-nummer/personbeteckning
 • De användningsturer du ansöker om i första och andra hand, samt eventuella andra lämpliga tidpunkter
 • Lokalens namn, om det inte står på blanketten, samt eventuella andra lämpliga lokaler, om förstahandsvalet är fullbokat (se naturbroschyren)
 • Typ av evenemang för vilket du ansöker om användningstur
 • Din underskrift

Anvisningar för ifyllande:
Exempelblankett

Den färdiga ansökningsblanketten kan du spara i pdf-format, vilket möjliggör tillägg av en elektronisk underskrift. Du kan även skriva ut och fylla i blanketten för hand.

Ladda ned ansökningsblanketten

Inlämnande av ifylld ansökningsblankett

Användningsturer under innevarande år: direkt till verksamhetsställenas e-postadresser

Bengtsår lägerö: bengtsarin.leirisaari@hel.fi
Granö lägerö: grano@hel.fi
Degerö ungdomsgård: laajasalon.nuorisotalo@hel.fi
Meriharju naturhus, Nybondas hydda: luonto.talo@hel.fi
Paulig villa: paulig.huvila@hel.fi
Äventyrshuset: seikkailutalo@hel.fi
Vårdö sommaraktivitetscentrum: vartiosaari@hel.fi
Östersundom lägercentrum: ostersundom.leirikeskus@hel.fi

Varje utrymme beviljar själv användningsturerna för det innevarande året

Vår: Fortlöpande och tidsbundna användningsturer ansöks för verksamhetsperioden 7.8–31.5
Ansökan om användningstur ska vara framme senast den 28.4

Höst: Användningsturer till läger- och kurscenter ansöks för verksamhetsperioden 1.1–31.12
Ansökan om användningstur ska vara framme senast den 15.9., 16.00

Per epost:
ymparistotoiminta(at)hel.fi

Per brev:
Användningsturer / verksamhetsställets namn
PB 84404
00099 Helsingfors stad

Delgivning av beslutet

Beslutet delges direkt från det verksamhetsställe där du har ansökt om användningstur. När det gäller praktiska frågor, introduktion och nycklar skall du alltid kontakta personalen i det hus där du ansökt om användningsturen.

Om användningsturer som ansökts på våren (senast den 28.4) ges svar till de sökande i maj och om användningsturer som ansökts på hösten (15.9) ges svar till de sökande senast efter mitten av oktober.

Mottagande och annullering av användningsturer

När du får meddelande om en beviljad användningstur, skriv upp det och kom överens med personalen om det praktiska i god tid.

Eventuella annulleringar ska alltid göras direkt till utrymmet där en användningstur har beviljats. Annulleringar ska helst göras skriftligen per e-post till utrymmets e-postadress eller per telefon.

För annulleringar som görs senare än 14 dygn innan användningsturens början debiterar vi alltid en annulleringsavgift på 50 euro.