Inledning

Kultur- och fritidssektorn är indelad i tre servicehelheter: kultur-, idrotts- och ungdomsservice. Naturverksamhetens sidor koncentrerar sig på de natur-, miljö- och äventyrstjänster som produceras av Ungdomsservicen.

Vi erbjuder mångsidig miljö- och äventyrsfostran på våra olika verksamhetsställen runtom i Helsingfors. Verksamheten ordnas genom gruppbildning, att sköta djur, göra trädgårdsarbeten, laga mat, slipa smyckestenar, paddla, klättra, lägerverksamhet, idka naturskoleverksamhet eller t.ex. producera naturkosmetik.

Syftet med miljö- och äventyrsfostran är att skapa ett nära förhållande till naturen, lära sig hur man kan värna om miljön samt stärka ungas och barns miljömedvetande. Äventyrliga gruppövningar stärker bland annat förmågan att ta hänsyn till andra, skapar förtroende inom gruppen och fostrar till att fatta beslut i grupp. Verksamheten ordnas även i form av olika utbildningar samt genom att delta i olika evenemang med ekologiskt perspektiv.

Vi erbjuder även utrymmen för ungdomsgrupper och föreningar

Helsingfors stads Ungdomsservice har 60 olika slags utrymmen runtom i Helsingfors som organisationer och grupper kan ansöka om att använda

Av dessa är drygt 40 ungdomsgårdar, därtill har Ungdomsservice bl.a. allaktivitetslokaler/verksamhetscenter, HattuMedia, Kulturarenan Gloria, motorhallar, barnens trafikstad, husdjursgård, Naturhus, äventyrsställen samt lägercenter och -öar.